Utbildningsprogram för mekaniker och technical advisor (TA)

Här nedan följer kortfattad information om de olika utbildningssteg som erbjuds till nyanställda tekniker och för att bli technical advisor (ta). Däribland vad målsättningen med varje kurs är samt vad dessa innehåller. Varje kurs omfattar samtliga av våra Stellantis-märken och ingen kurs är varumärkesunik.

Samtliga utbildningar består även av ett slutprov.

Om du har frågor eller önskar göra en anmälan till en utbildning skickas detta till utbildning@kwbruun.se. Hos K.W. Bruun är Andreas Carlsson samt Lena Råstedt ansvariga för de tekniska utbildningarna.

Klicka här för att se en översikt av aktuella datum för våra utbildningar.

Mekaniker

Denna utbildning är riktad mot de som arbetar som mekaniker hos en verkstad som tillhör ett av våra Stellantis-märken. Målet med utbildningen är att deltagarna ska få kunskap om de testmetoder som finns och hur olika databaser används.

Utbildningen innehåller bland annat några av dagens bilmodeller, övningar i servicebox, elschemaläsning, diagnos med Diagbox och kännedom om rutiner för felrapportering.

Målet med utbildningen är att deltagarna ska få en djupare kunskap om olika testmetoder och om olika databaser.

Utbildningen innehåller övningar i servicebox/diagbox, grundläggande ellära, felsökningsteknik och multiplexsystem.

Målsättningarna med utbildningen är att deltagarna ska få ytterligare kunskap om diagnosmetoder och hur man använder sig av olika databaser. Ytterligare en av målsättningarna är att deltagarna ska få en kunskapshöjning inom mätteknik med oscilloskop. I utbildningen ingår även systemkunskap om elektriska system.

Utbildningen innehåller digitalteknik med multiplexteknik med givare och signaler. Övningar i servicebox/diagbox, elschemaläsning, felsökningsmetodik och mättekniska övningar med oscilloskop och breakoutbox ingår också i utbildningen.

Målsättningen med kursen är att deltagarna efter avslutad utbildning ska ha en djupare kunskap om elsäkerhet gällande både el- och hybridfordon, ökad produktkunskap om aktuella el- och hybridmodeller och förstå komponenters funktion i el- och hybridsystem. Kursen ger deltagarna behörighet att arbeta i högvoltsystem.

Kursen innehåller en elsäkerhetsutbildning, en presentation av aktuella el- och hybridmodeller, funktionsbeskrivning av el- och hybridsystem och komponenter, samt hantering av risker vid arbete med högvoltsystem.

Technical advisor (TA)

Samtliga utbildningar innehåller ett moment som berör vad en technical advisor har för roll och ansvar i en verkstad.

Utbildningens målsättning är att öka kunskaperna kring procedurer för teknisk assistans.

Utbildningen innehåller moment om servicebox/diagbox, ett grupparbete med en presentation av ett system, FIC i servicebox, DID-assistans, DID-felärende och DID-säkerhet i servicebox, samt ett moment om multiplexsystem.

Utbildningen har som målsättning att skapa kännedom om avgasreningssystem, motorstyrning och komponenter, samt skapa kunskap om felsöknings- och diagnostiseringsmetodik.

Utbildningen innehåller moment så som ett grupparbete, Euro 6 SCR/partikelfilter, givare och komponenter i motorsystemet, in- och utsignalers påverkan på prestanda och miljö, olika praktiska mätövningar på bilar, signalmätning med hjälp av oscilloskop, samt felsöknings- och diagnostiseringsmetodik.

Utbildningens målsättning är bland annat att öka kunskaperna om säkerhetssystem runt passiva och aktiva system och även att öka kännedomen kring rutiner och lagkrav vid arbete med airbagsystem och AC-system.

Utbildningen innehåller moment om olika säkerhetskrav runt passiva och aktiva system, systemkunskap om passiva och aktiva säkerhetssystem, förarassistanssystem, airbag-system, ESP-system samt AC-system.

Målsättningen med utbildningen är bland annat att skapa kunskap gällande elsäkerheten i el- och hybridfordon samt om komponenters funktioner i el- och hybridsystem. Utbildningen ämnar också ge deltagarna behörighet att arbeta med högvoltsystem i fordon som ingår i våra Stellantis-märken samt att ge kunskap om aktuella modeller.

Utbildningen innehåller en elsäkerhetsutbildning samt presentation av några av våra aktuella Stellantis-modeller, funktionsbeskrivning av el- och hybridsystem och hur olika risker med att arbeta med högvoltsystem ska hanteras.

Utbildningens två målsättningar är att dels ytterligare öka förståelsen för en technical advisors roll på verkstaden samt att varje deltagare ska klara de praktiska och teoretiska proven.

Innehållsmässigt består utbildningen av steg 5 i genomgången av en technical advisors roll och ansvar, information från K.W. Bruun, ett grupparbete, repetition av tidigare utbildningssteg, teoretisk och praktisk kunskapsverifiering och en utexaminering.

En årlig uppdatering från tillverkarna med personal från BOJO samt K.W. Bruun på plats. Uppdateringen är obligatorisk för varje anläggning och innehåller även ett forum med plats för diskussion och samtal.

Skadetekniker

Utbildningen har som målsättning att deltagarna ska kunna navigera och söka i diagbox, utföra diagnos med diagbox och söka efter information och karosserireparationer i servicebox.

Utbildningen består bland annat av moment där diagbox och servicebox ingår, samt genomgång av vilka märken som ingår, materialkännedom, information angående demontering och montering av karosseridetaljer, samt moment om olika verktyg som är märkesspecifika.

Utbildningens målsättningar är dels att deltagarna ska kunna ytrikta på ett kostnadseffektivt sätt och att de ska kunna rikta, utan att skada lackeringen.

Utbildningen består av praktiska övningar på olika skador och vilka verktyg som används vid ytriktning. Vidare består utbildningen även av olika Miracle-system, hur man riktar med Portopower samt en del om aluminium och stål.

Utbildningen har som målsättning att deltagarna ska kunna arbeta säkert vid svetsning och att de ska kunna förbereda sitt arbete på rätt sätt. Vidare är ytterligare målsättningar att deltagarna ska lära sig ställa in en modern MIG/MAG-svets korrekt, skapa kännedom om vad som påverkar kvaliteten vid svetsning samt runt vad som är korrekt handlag vid svetsning för att nå upp till gällande krav. Deltagarna ska även kunna bedöma svetsens kvalitet rent visuellt, öka sina kunskaper om säkra reparationer, samt en genomgång om skarvteknik enligt de olika tillverkarnas anvisningar.

Utbildningen består bland annat av en genomgång i arbetsmiljö och säkerhet, MIG/MAG-svetsutrustning, materiallära, lämplig svetsgas samt tillsatser, praktiska svetsmoment, bytesoperationer, fogningsteknik, korrekta förberedelser av karossdetaljer och en genomgång av olika kemikalier.

Målsättningen med utbildningen är att skapa större kunskaper om elsäkerhet kring el- och hybridfordon, åstadkomma produktkunskap om några av våra aktuella Stellantis-modeller och att gå igenom olika komponenters funktioner i el- och hybridsystem. Kursen har också som målsättning att ge deltagarna behörighet att arbeta med de högvoltsystem som återfinns i våra Stellantis-modeller.

Utbildningen består dels av en elsäkerhetsutbildning, samt av en presentation av några av våra aktuella Stellantis-modeller. Utbildningen består även av en funktionsbeskrivning av el- och hybridsystem och deras komponenter, samt hur olika risker med att arbeta runt högvoltsystem ska hanteras.

Fristående kurser

Målsättningen med utbildningen är att skapa större kunskaper om elsäkerhet kring el- och hybridfordon, åstadkomma produktkunskap om några av våra aktuella Stellantis-modeller och att gå igenom olika komponenters funktioner i el- och hybridsystem. Kursen har också som målsättning att ge deltagarna behörighet att arbeta med de högvoltsystem som återfinns i våra Stellantis-modeller.

Utbildningen består dels av en elsäkerhetsutbildning, samt av en presentation av några av våra aktuella Stellantis-modeller. Utbildningen består även av en funktionsbeskrivning av el- och hybridsystem och deras komponenter, samt hur olika risker med att arbeta runt högvoltsystem ska hanteras.

Praktisk information

BOJO Utbildningar AB

Hallevadsgatan 1B

595 35 Mjölby.

Kursavgiften är 3 400 kr per dag om inget annat anges och inkluderar undervisningsmaterialet, lunch samt fika.

Kurstider, första dagen: 09.00 – 16.00. Övriga dagar 08.00-16.00

Bojo förbokar hotellrum men ni måste bekräfta bokningen senast två veckor innan utbildningen annars avbokas rummen. Ni betalar hotellet själva.

Hotel Miskarp

Miskarp 1, 595 52 Mjölby

info@hotellmiskarp.se

Tel: 0142-803 50

Pris per enkelrum: 1 067 kronor, ex. moms.

Pris per dubbelrum: 1 424 kronor, ex. moms.

I priset ingår logi, frukost, middag, parkering.

Hemsida: hotellmiskarp.se

(Vänligen ange att ni skall gå på utbildning hos BOJO utbildningar för att erhålla detta pris).

Hotell Stadshotellet

Pris per enkelrum: 1 190 kronor, ex. moms.

Pris per dubbelrum: 1 420 kronor, ex. moms.

I priset ingår logi, frukost, kvällsbuffé och parkering.

Hemsida: mjolbystadshotell.se

 1. Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart utbildningsföretaget accepterat bokningen och skickat en bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
 2. Avbokning ska alltid ske skriftligt till utbildningsföretaget.
 3. Vid avbokning 2 – 4 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 50 % av kursavgiften.
 4. Vid avbokning 0 – 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 100 % av kursavgiften.
 5. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan från samma företag efter samråd med utbildningsföretaget.
 6. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
 7. Utbildningsföretaget fakturerar kursavgiften före kursstart.

OBS. För att underlätta fakturering ombeds kursdeltagare ta med information om faktureringsadress. Kursdeltagaren ansvarar för att ta med sig utrustning så som arbetsskor, handskar, hörselkåpor, svetshjälm och så vidare.

Före kursstart ska fyra e-learningar genomföras. Du hittar följande under ”Min utbildning” i vänstermenyn på Learning PSA (Peugeot, Citroën, DS och Opel).

 1. TG501306W01 DRIVLINANS FUNKTION I EL- OCH HYBRIDBILAR -SV (05/2020)
 2. TG501307W01 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID INGREPP PÅ EL- OCH HYBRIDBILAR - SV (05/2020)
 3. TG501308W01 TEKNOLOGIN I HYBRIDFORDON - SV (05/2020)
 4. TG501311W01 TEKNOLOGIN I ELFORDON -SV (05/2020)

Länk till Learn’in PSA: https://psa.csod.com

Logga in med ditt d-nummer (Peugeot/Citroen/DS/Opel).

Övriga frågor om teknisk utbildning: utbildning@kwbruun.se.