Utbildningsprogram för mekaniker och technical advisor (TA)

Här nedan följer kortfattad information om de olika utbildningssteg som erbjuds till nyanställda tekniker och för att bli technical advisor (ta). Däribland vad målsättningen med varje kurs är samt vad dessa innehåller.

Samtliga utbildningar består även av ett slutprov.

Om du har frågor eller önskar göra en anmälan till en utbildning skickas detta till utbildning@kwbruun.se. Hos K.W. Bruun är Andreas Carlsson samt Lena Råstedt ansvariga för de tekniska utbildningarna.

Klicka här för att se en översikt av aktuella datum för våra utbildningar.

Mekaniker

Utbildningen är riktad mot personal som arbetar som mekaniker hos en Mitsubishiverkstad och är ett förkunskapskrav för vidare teknisk utbildning. Målet är att deltagarna ska få en kunskap om de testmetoder som finns och hur de kan arbeta med Mitsubishidatabaser.

Utbildningen består av ellära, MUT-III, nollning eller ändring av serviceindikator, information om nyckel och startspärr, elschemaläsning, vad en TA (technical advisor) har för roll och ansvar, samt ett moment som består av information om TPMS.

Målet med utbildningen är att deltagarna ska få en djupare grundkunskap om de testmetoder som finns och hur de kan använda Mitsubishidatabaser för att säkra en hög kvalitet i sitt arbete.

Innehållsmässigt består utbildningen av moment om FTP-server, Videnbank och Flat rate. Samt information om PDI-service, Canbus-mätning, MUT-III, avgasrening och 4B12 motor.

Efter avslutad utbildning är målsättningen att deltagarna ska få ytterligare kunskaper om diagnosmetoder och hur de kan använda Mitsubishidatabaser. Vidare ämnar utbildningen även att ge kunskapshöjningar inom mätteknik med multimeter och oscilloskop, samt systemkunskap om elektroniska system.

Utbildningen består av moment om AC, värmare och ABS/ASC, samt moment om FCM/LDW/AHB och modellerna Eclipse Cross PHEV och ASX. Utbildningen består även av högvoltsinformation och ett moment om MUT-III.

Målsättningen med utbildningen är dels att öka kunskapen om technical advisors roll på verkstaden, gå igenom säkerhet gällande el- och hybridfordon och vad olika komponenter har för funktion i el- och hybridfordon. Vid avslutad kurs ges deltagarna behörighet att arbeta med högvoltsystem.

Förutom en elsäkerhetsutbildning består kursen även av funktionsbeskrivning av el- och hybridsystem och dess komponenter, samt hur olika risker vid arbete med högvoltsystem ska hanteras.

Technical advisor (TA)

Samtliga utbildningar innehåller ett moment som berör vad en technical advisor har för roll och ansvar i en verkstad.

Utbildningen innehåller moment där technical advisor presenterar sig själv, liksom moment som består av MUT och Clip, ett grupparbete om system, ground leak och programmering av radar/kamera.

Målsättningen med utbildningen är att skapa kännedom om avgasreningssystem, motorstyrning och komponenter. Vidare ska deltagarna under utbildningen få kunskaper om felsöknings- och diagnostiseringsmetodik.

Utbildningen innehåller ett grupparbete, ett moment som innehåller givare och komponenter i motorstyrsystemet, förståelse för in- och utsignalers påverkan på prestanda och miljö samt felsöknings- och diagnostiseringsmetodik.

Utbildningens målsättning är att skapa kunskap om säkerhetskrav runt passiva och aktiva system och skapa kännedom kring rutiner och lagkrav vid arbete med airbagsystem och AC-system.

Innehållsmässigt består utbildningen av olika säkerhetskrav runt passiva och aktiva system, systemkunskap om passiva och aktiva säkerhetssystem, andra system så som ADAS, airbag, ESP och AC.

Målsättningen med utbildningen är att deltagarna ska klara såväl de teoretiska som de praktiska delarna för att bli technical advisor.

Utbildningen består av information från K.W. Bruun, ett grupparbete, repetition av tidigare moduler och en kunskapsverifiering som är både teoretisk och praktisk.

En årlig uppdatering från tillverkarna med personal från BOJO samt K.W. Bruun på plats. Uppdateringen är obligatorisk för varje anläggning och innehåller även ett forum med plats för diskussion och samtal.

Fristående kurser

Målsättningen med utbildningen är dels att öka kunskapen om technical advisors roll på verkstaden, gå igenom säkerhet gällande el- och hybridfordon och vad olika komponenter har för funktion i el- och hybridfordon. Vid avslutad kurs ges deltagarna behörighet att arbeta med högvoltsystem.

Förutom en elsäkerhetsutbildning består kursen även av funktionsbeskrivning av el- och hybridsystem och dess komponenter, samt hur olika risker vid arbete med högvoltsystem ska hanteras.

Målsättningen med utbildningen är att skapa kunskap om risker och funktioner hos ett högvoltsbatteri, att deltagarna ska klara både teoretiska och praktiska prov samt att det ska genomföras en elsäkerhetsutbildning.

Utbildningen innehåller bland annat ett grupparbete där varje grupp ska demontera ett batteri. Utbildningen består också av en kunskapsverifiering som är både praktisk och teoretisk.

Utbildningsprogram för skadetekniker

Målsättningen är att utbildningens deltagare ska kunna navigera och söka i MUT-III och i det nya CLIP instrumentet. Deltagarna ska även kunna utföra diagnoser och söka information om karosserireperationer i MUT och CLIP.

Utbildningen innehåller moment om MUT-III och Clip-instrumentet, samt om högvolt och diagnoser. Utbildningen innehåller också felkodavläsning, materialkännedom, märkesspecifika verktyg och information angående demontering och montering av karosseridetaljer.

Under utbildningen ska deltagarna lära sig att ytrikta på ett kostnadseffektivt sätt och de ska även lära sig rikta, utan att skada bilen.

Utbildningen innehåller praktiska övningar på olika skador och med hjälp av utrustning för ytriktning. Vidare ska deltagarna även rikta istället för att byta, samt vilka metoder de kan använda sig av i det arbetet. Deltagarna ska även använda olika Miracle-system, rikta med tryckluft och arbeta med aluminium och stål.

Efter avslutad utbildning är målsättningen att deltagarna ska kunna arbeta säkert med svetsning och kunna förbereda sitt arbete på ett korrekt sätt. Vidare ska deltagarna kunna använda skyddsutrustningen rätt, liksom kunna ställa in en modern MIG/MAG-svets. Deltagarna ska även få kännedom om vad som påverkar kvaliteten vid svetsning, ha rätt handlag vid svetsningen för att nå upp till gällande krav, bedömda svetsens kvalitet visuellt, öka kunskaperna om säkra reparationer och om skarvteknik, enligt tillverkarnas anvisningar.

Utbildningen innehåller moment om arbetsmiljö och säkerhet, samt om MIG/MAG-svetsutrustningens funktioner och inställningar, materiallära, lämplig svetsgas, tillsatser och dess fördelar, samt delar om bytesoperationer, fogningsteknik, korrekta förberedelser av karossdetaljer, kemikalier och praktiska svetsmoment.

Efter avslutad utbildning ska deltagarna kunna utföra vindrutebyte, stenskottslagning, identifiera regnsensorer samt kalibrera kameror.

Utbildningen innehåller olika moment som byte av ruta och att laga stenskott.

Praktisk information

BOJO Utbildningar AB

Hallevadsgatan 1B

595 35 Mjölby

Kursavgiften är 3 400 kr per dag om inget annat anges och inkluderar undervisningsmaterialet, lunch samt fika.

Kurstider, första dagen: 09.00 – 16.00. Övriga dagar 08.00-16.00

Bojo förbokar hotellrum men ni måste bekräfta bokningen senast två veckor innan utbildningen annars avbokas rummen. Ni betalar hotellet själva.

Hotel Miskarp

Miskarp 1, 595 52 Mjölby

info@hotellmiskarp.se

Tel: 0142-803 50

Pris per enkelrum: 1 067 kronor, ex. moms.

Pris per dubbelrum: 1 424 kronor, ex. moms.

I priset ingår logi, frukost, middag, parkering.

Hemsida: hotellmiskarp.se

(Vänligen ange att ni skall gå på utbildning hos BOJO utbildningar för att erhålla detta pris).

 

Hotell Stadshotellet

Pris per enkelrum: 1 190 kronor, ex. moms.

Pris per dubbelrum: 1 420 kronor, ex. moms.

I priset ingår logi, frukost, kvällsbuffé och parkering.

Hemsida: mjolbystadshotell.se

  1. Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart utbildningsföretaget accepterat bokningen och skickat en bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
  2. Avbokning ska alltid ske skriftligt till utbildningsföretaget.
  3. Vid avbokning 2 – 4 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 50 % av kursavgiften.
  4. Vid avbokning 0 – 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 100 % av kursavgiften.
  5. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan från samma företag efter samråd med utbildningsföretaget.
  6. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
  7. Utbildningsföretaget fakturerar kursavgiften före kursstart.